Working Well

Working Well is een training voor iedereen die zelf voor een optimale inzetbaarheid wil zorgen, nu en ook later. De training ondersteunt werknemers in het versterken van zelfsturing op het werk en geeft handvatten om op eigen wijze een gezonde invulling te geven aan de loopbaan. Een optimale inzetbaarheid gaat samen met eigen regie nemen waardoor je fit en weerbaar bent.


De training bestaat uit een kick off en 6 trainingsdagen in ca.  3 maanden tijd.

Wij verzorgen speciaal voor Young Professionals masterclasses Working Well


Working Well richt op 4 belangrijke aspecten

Zelfreflectie: wat zijn mijn behoeften, kwaliteiten en aandachtspunten?

Gezond leven: wat is voor mij een gezonde levensstijl?

Gezond werken: wat kan ik doen om leuk en gezond te werken?

Duurzaamheid: wat kan ik doen om mijn optimale inzetbaarheid te behouden of te verbeteren?  


Resultaat

Werknemers krijgen een solide basis in vaardigheden en gedragingen die bijdragen aan een leven lang leuk en gezond werken.

Meer bewust zijn van eigen werkvermogen en inzetbaarheid voor nu en later.

Verhoging van de effectiviteit.

Verlaging van uitval / verzuim door werkdruk en stress.

       

 Working Well

  Kiki@Kikivoncken.nl

  06-30433089